wrapper

ПЕНЗИОНЕРИ  2020.

Бродић  Миленко - професор  географије

ПЕНЗИОНЕРИ  2019.

Нинковић  Мирка - професор  физичког  васпитања - административни  радник

Богдановић  Слободан  - професор  географије - директор  школе

Спасојевић  Борка  - професор  разредне  наставе

Јовановић  Драган -Риле - наставник  ликовне  културе

Јовановић  Славица - наставник  биологије

Јовановић  Ведрана - наставник  српског  језика

Нешковић  Ранка - помоћни  радник

ПЕНЗИОНЕРИ  2017.

Пајић  Станимирка - помоћна радница

ПЕНЗИОНЕРИ  2016.

Јованић  Иван – наставник разредне  натаве

Мијаиловић  Душан – професор  физичког  васпитања

ПЕНЗИОНЕРИ  2015.

Лазић Милена – помоћни  радник

Матић  Станица – Цака – помоћни  радник

Јованић  Добрила – наставник  разредне  наставе

Јовичић  Даница  – помоћни  радник

Ранковић  Љиљана – наставник  разредне  наставе

ПЕНЗИОНЕРИ  2014.

Јанковић  Раде – професор  техничког

Ђурђевић  Милојка – наставник  разредне  наставе

Костадиновић Мирослава – учитељ

Ерчић Драгољуб – професор физичког

Ранковић Милорад – наст. физич. васпитања

Глигорић Драгољуб – наставник музичке културе

Илић Борјана – професор биологије

Водопија Раденка – шеф рачуноводства

ПЕНЗИОНЕРИ  2013.

Лазаревић Љиљана – помоћни  радник

Васиљевић  Вера  – благајница

Степановић  Милена – учитељ

Злокас  Вера  – наставник разреде  наставе

Петровић  Илинка – наставник  разредне  наставе

Глигорић  Јован – наствник  математике

Миладиновић  Бранко – професор  биологије

Марјановић  Мирослав – наставник  разредне  наставе

Костадиновић  Раденко – наставник  разредне  наставе

Ђурђевић  Томислав  – наставник  разредне  настве

ПЕНЗИОНЕРИ  2012.

Милојевић Љубинка –  наставник  хемије

Максимовић  Синиша  –  професор  историје

Симеуновић  Косана  – наставник  разредне наставе

Како до нас - мапа

http://www.zoofirma.ru/