Правилник о јавним набавкама ОШ "Лаза К. Лазаревић" Шабац

ЈАВНА   НАБАВКА  2020.

Позив за подношење понуда набавка угља ЈН 01/2020

Конкурсна документација набавка угља ЈН 01/2020

Обавештење о додели уговора за набавку угља 2020.

Позив за подношење понуда екскурзија и настава у природи ЈН 02/2020

Конкурсна документација екскурзија и настава у природи ЈН -02/2020

 Одлука о закљученом оквирном споразуму по ЈН-02/2020

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права по ЈН -02/2020

ЈАВНА   НАБАВКА   2019.

Захтев за додатним информацијама ЈН -03/2019. 2

Одговор на захтев за додатним информацијама ЈН-03/2019. 2

Позив за подношење понуда екскурзије и настава у природи ЈН-03/2019. 2

Конкурсна документација екскурзија и настава у природи ЈН-03/2019. 2

Измењена конкурсна документација за екскурзију и наставу у природи ЈН-03/2019. 2

Одлука о закљученом оквирном споразуму по ЈН-03/2019 2

Позив за подношење понуда екскурзије и настава у природи ЈН 03/ 2019

Конкурсна документација екскурзије и настава у природи ЈН 03/2019

Одлука о закљученом оквирном споразуму по ЈН 03/2019

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права ЈН 03/2019

Позив за подношење понуда 2019. радови ИО Варна

Конкурсна документација 2019. радови ИО Варна

Питање и одговор у вези ЈН радови ИО Варна 2019.

Обавештење о додели уговора радови ИО Варна 2019.

Позив за подношење понуда 2019. угаљ

Конкурсна документација 2019. угаљ

Обавештење о додели уговора 2019. угаљ

План јавних набавки за 2019. годину

ЈАВНА   НАБАВКА  2018.

Позив за подношење понуда 2018. радови ИО Варна

Конкурсна документација 2018. радови ИО Варна

Одлука о додели уговора 2018. радови ИО Варна

Позив за подношење понуда 2018. угаљ

Конкурсна документација 2018. угаљ

Обавештење о закљученом уговору 2018. угаљ

ЈАВНА   НАБАВКА  2017.

Позив за подношење понуда 2017. угаљ

Конкурсна документација 2017. угаљ

Обавештење о закљученом уговору 2017. угаљ

ЈАВНА  НАБАВКА  2016. године

Позив за подношење понуда 2016. угаљ

Конкурсна документација 2016. угаљ

Обавештење о закљученом уговору 2016. угаљ

ЈАВНА  НАБАВКА  2015. године

Позив за подношење понуда 2015. грађевински радови

Позив за подношење понуда 2015. угаљ

Конкурсна документација 2015. грађевински радови

Конкурсна документација 2015. угаљ

Обавештење о закњученом уговору 2015. грађевински радови

Обавештење о закљученом уговору 2015. угаљ

ЈАВНА  НАБАВКА  2014. године

Позив за подношење понуда 2014. угаљ

Конкурсна документација 2014. угаљ

Обавештење о закљученом уговору 2014. угаљ