wrapper

ПРАВИЛНИЦИ

 Правилник о обављању друштвено корисног рада важи од 15.9.2018.

КАЛЕНДАР РАДА

Правилник о календару рада за школску 2020-2021. годину

Табеларни календар рада за 2020-2021. годину

РАСПОРЕД ЧАСОВА

Распоред часова МАТИЧНА школа школска 2020-2021. година

Распоред часова ИО ВАРНА за школску 2020-2021. годину

РАСПОРЕД  ПИСМЕНИХ  ПРОВЕРА

Писмени и контролни задаци за II полугодиште 2020-2021.година I циклус

Писмени и контролни задаци за II полугодиште 2020-2021. година II циклус

Писмени и контролни задаци за прво полугодиште школске 2020-2021.године

ЛИСТА  ИЗАБРАНИХ  УЏБЕНИКА  И ИЗДАВАЧКИХ  КУЋА

Списак уџбеника од који ће се користити школске 2021 -2022.године

 САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА

Термини разговора са родитељима

ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА

Професионална оријентација 1

Професионална оријентација 2

Радионица "Ово је моје дете"

Презентације:  2016.   2017.  2018.       

УСПЕСИ НА ТАКМИЧЕЊИМА

КОРИСНИ   ОБРАСЦИ

Месечни оперативни план рада предлог министарства

Месечни оперативни план рада предлог школе

Евиденција успеха II-IV разред полугодиште крај године

Евиденција успеха V-VIII разред полугодиште крај године

Глобално тематски план рада

Орјентациони годишњи распоред наставних јединица

Годишњи тематски план - додатна наства

Годишњи тематски план - допунска настава

Годишњи тематски план - слободне активности

Годишњи тематски план ЧОС и ОЗ

Портфолио додатна настава

Праћење успеха ученика предметна настава

Индивидуализовани рад

Праћење наставног часа

Ефекти васпитно дисциплинских мера

ЛЕТОПИСИ

ШКОЛСКА 2019-2020. година прелистај

ШКОЛСКА 2019-2020.година pdf

ШКОЛСКА 2018-2019. година

ШКОЛСКА 2017-2018. година

Школска 2013/2014. година

Школска 2012/2013. година

Школска 2011/2012. година

Школска 2010/2011. година

Школска 2009/2010. година

Школска 2008/2009. година

Школска 2007/2008. година

Школска 2006/2007. година

Школска 2005/2006. година

 

Како до нас - мапа

http://www.zoofirma.ru/