wrapper

Поводом  додатне  подршке  школама у превенцији ширења епидемије вируса  COVID 19.Министарство просвете, науке и технолошког развоја,Министарство здравља, Институт за јавно здравље "Др Милан Јовановић Батут", Светска здравствена организација и УНИЦЕФ-а, припремили су  видео материјал  - ФИЛМ  намењен ученицима   са кључним препорукама за безбедан боравак у школи - ПОГЛЕДАЈТЕ  ГА  И  ПРИДРЖАВАЈТЕ  СЕ  ПРЕПОРУКА.

Filmic COVID

ОВА  ШКОЛСКА  ГОДИНА  СЕ  РАЗЛИКУЈЕ  ОД  СВИХ  ПРЕДХОДНИХ   

ЗАТО - ПОШТУЈ  ПРАВИЛА! НИЈЕ  ТЕШКО  БИТИ  ФИН! БРИНУЋИ  О  СЕБИ,  ВОДИШ  РАЧУНА  И  О СВОЈИМ  НАЈДРАЖИМ. ОБАВЕЗНО  ПОГЛЕДАЈ  ОВДЕ  презентацију  коју  је  за  све  вас  и  нас  припремио  наставник  српског  језика/помоћник  директора Никола  Танасић.

Поштовани  родитељи,  првог  разреда, наши  драги  прваци  на  ликну  испод  налази  се  списак  ученика  разврстаних  по  одељењима. Молимо  вас  да  исти  погледате  и  уколико  сте  у  могућности   дођете  у  двориште матичне школе - улаз  за  ученике  31.8.2020. године и у наше ИО Јевремовац  и  Варну  према  планираној  сатници  и  распореду  поштујући  епидемиолошке  мере  заштите.

СПИСАК  УЧЕНИКА  ПРВОГ  РАЗРЕДА  МАТИЧНА ШКОЛА  ИО ЈЕВРЕМОВАЦ ИО ВАРНА 

На  линку  испод  налази  се  сатница  доласка  ученика  и  родитеља  петог  разреда  31.8.2020. године  у  двориште  матичне школе - плато  испред  продуженог  боравка, као и у ИО Варна   ради  упознавања  и  размене  информација уз  поштовање  епидемиолошких  мера.

Сатница доласка ученика петог разреда у матичну школу 31.8.2020.

На  линку  испод  налази  се  планирана  сатница  за  реализацију  образовно  васпитно  рада  од 1.9.2020.године. Настава  у  првом  циклусу где се одељења деле  на групе ( А и Б)  од  1.  до  4.  разреда  реализоваће  се  по  распореду  који  заједнички  направе  учитељи, наставници страног  језика и верске  наставе  користећи  предлог Министарства  просвете, а притом  водећи  рачуна  о  оптерећењу  ученика и  наставника,  а  све  у  оквирима,  предвиђене  сатнице. Настава  за  ученике  другог  циклуса  реализоваће  се  по планираном  распореду  часова  и  оквирима  наведене  сатнице како у  матичној  школи  тако  и  у  ИО  Варна.

 САТНИЦА  ЗА  РЕАЛИЗАЦИЈУ  НАСТАВЕ КОЈА ЋЕ СЕ ПРИМЕЊИВАТИ ОД 1.9.2020. године

 Драги   ученици, поштовани  родитељи,

Обавештавамо  вас  да  ћете најкасније  до  петка  28.8.2020.  путем  нашег  сајта,  ФБ странице  школе  и  разредних  старешина  бити  информисани  о  свим  детаљима  везаним  за  почетак  нове  школске  године.

Оперативни  план  рада  Школе  је  у  завршној  фази, оно  што  се  за  сада  зна је  следеће:

  • Школска година  ће  почети  у уторак,  1.9.2020. године,  према  Календару  и  Правилнику  образовно- васпитног  рада уз  поштовање  Стручног  упутства  Министарства  просвете  и  Упутства  за  примену   мера  безбедности  и  заштите  ученика  и  запослених  у  школи припремљеног  од  стране  Кризног  штаба Републике  Србије;
  • У понедељак,  31.8.2020. године,  у  школском  дворишту  према  сатници  која  ће  бити  истакнута  на  сајту  школе  и  ФБ страници  организоваће  се  сусрет  у  више  мањих  група (по  одељењима)  родитеља/ученика  1.  и  5. разреда, раде  размене  информација  и  упознавања  са разредним  старешинама;
  • Разредне старешине  2,3,4,5,6,7.и 8. разреда  у  договору  са  ПП службом  школе  извршиће  поделу одељења,  где  је  то  потребно,   на   групу  А  и групу   Б   и  о  томе   вас  благовремено  обавестити;
  • Настава  ће  се  у  матичној  школи организовати  свакодневно  за  ученике  од  1.  до  4.  разреда  који  ће  бити  подељени    у  две  групе  (А  и  Б)  у  следећем  временском  интервалу:
    • прва недеља: група  А  од  7.30  до  09.55  часова
    • прва недеља  група  Б   од  10.15  до  12.40  часова

групе  се  мењају  на  недељном  нивоу  у  оквиру планиране  сатнице

- Родитељи  1. и 2. разреда,  чија ће деца ићи  у  продужени  боравак,  после  заједничког договора  учитељице – управе  школе и родитеља,   сазнаће  прецизну  сатницу  рада  продуженог  боравка;

- Настава  ће  се  у  матичној  школи  организовати  за  ученике  од  5.  до  8.  разреда  који  ће  бити  подељени   у  две  групе:

*  ученици  групе  А у  школу  долазе  ( понедељак , среду и  петак) 

*  ученици  групе  Б  у  школу  долазе  (уторак  и  четвртак)

Групе  се  ротирају  на  недељном  нивоу у оквиру планиране  сатнице.

Ученицима  од  5.  до  8.  разреда  настава  почиње  сваки  дан  у  13.30  часова  и  траје  најдуже  до  17.45 часова.

Када  је  група  А  на  редовној  настави  у  школи,  група  Б  прати  наставне  садржаје на  РТС  каналу  и  сајту  школе/платформи и обрнуто.

  • У издвојеном  одељењу  у  Јевремовцу  настава  ће  се  одвијати  на  следећи  начин:

  - Ученици  1.  и  2.  разреда   биће  подељени  у  А  и  Б  групу   о  чему  ће,  као  и  о  тачној  сатници  доласка  и  одласка  ученика,   родитељи,   бити  благовремено  обавештени   од  стране  својих  учитеља;

- Ученици  3.  и  4.  разреда  у  ИО  Јевремовац  наставу  ће  похађати свакодневно у  истом  саставу;

- Ученици  у  ИО  Варна  од  5.  до  8.  разреда  наставу  ће  похађати  свакодневно  у  временском  интервалу  од  8.00 до најдуже  12.15 часова

- Ученици  у  ИО  Варна  од  1.   до  4.  разреда  наставу  ће  похађати  свакодневно   у  временском  интервалу  од  13.00  до  најдуже  16.00  часова

-У  издвојеним   јединицама  Поцерски  Метковић, Грушић, Десић  и  Слатина  ученици  од  1. до 4. разреда  наставу  ће  похађати  свакодневно  у  временском  интервалу  од  7.30  до  најдуже  10.30  часова

-  У  ИО  Јевремовац, Поцерски  Метковић, Грушић, Десић  и  Слатина  у понедељак,  31.8.2020. године, као  и  у  матичној  школи, биће  организован  сусрет учитеља 1. разреда  са  будућим  првацима  и  сусрет  одељенских  старешина   у ИО Варна  са  ученицима  5.  разреда.  Сатницу  сусрета  ћете  сазнати  од  одељенских  старешина  и учитеља најкасније  до  28.8.2020.године.

Како до нас - мапа

http://www.zoofirma.ru/